VÄLKOMMEN

till

ÅRSMÖTE

måndag 11 februari, kl 18

på vävstugan

 

NYTT!  Vävkafé, onsdag 23 januari

se Kommande händelser

 

Nästa vävmöte 7 februari, kl 13